Maciej Wasiak

Analiza wymagań biznesowych i planowanie architektury rozwiązań.
Projektowanie oraz wdrażanie aplikacji webowych.
Identyfikacja wizualna i wsparcie biznesowe.

.NET Core 2 ASP.NET MVC 5 ASP.NET Web API 2 Entity Framework MSSQL PHP 7 Phalcon
HTML 5 Bootstrap Angular jQuery ExtJS NodeJS Typescript
Ionic Responsive Web Design Photoshop
Git TFST JIRA SCRUM
Wyobraźnia