Maciej Wasiak

Analiza wymagań biznesowych i planowanie architektury rozwiązań.
Projektowanie oraz wdrażanie aplikacji webowych.
Identyfikacja wizualna i wsparcie biznesowe.

Azure DevOps Electron MSSQL PHP 7 Phalcon C#
Bootstrap 4 Angular 7 NodeJS Typescript
Ionic Responsive Web Design Git
Photoshop Agile SCRUM
Wyobraźnia